Hajka je ekipno, avanturističko i taktičko takmičenje. Hajka zahteva snalažljivost. Ako nisi snalažljiv, bićeš uhvaćen!


Plavi takmičari

Ekipe Plavih treba da stignu od tačke A do tačke B i sakupe zastave koje se nalaze usput, a da pritom ne budu uhvaćene od strane Crvenih - tragača koji ih jure.

Crveni takmičar

 • Takmičenje se organizuje 01. juna (subota) u Crnoj Bari kod Bogatića.

 • U ekipi mora biti barem jedan član koji je 18+

 • Svi takmičari pre početka trke popunjavaju saglasnost za učestvovanje.


Dužina staze je 15-20 km, a teren je šumski sa makadamskim putem. Staza je srednje teška. Staza će biti otkrivena takmičarima koji se prijave, a detalji će biti objavljeni pred sam početak trke. Prijave su otvorene do 15. maja, a broj mesta je ograničen.


 • Pobedničke ekipe u obe kategorije očekuju novčane nagrade

 • Organizator obezbeđuje: diplome za prva tri mesta, materijal za takmičenje, osveženje, ručak

 • Nakon takmičenja planirana je dodela nagrada i žurka


Cena učešća:
2.500 RSD po učesniku
2.000 RSD po učesniku*

*Akcija traje do 15.05.2024.


Ukoliko imate pitanja pišite nam

Opšte informacije

Hajka je ekipno, avanturističko i taktičko takmičenje koje se sastoji od dve ekipe, ekipe Crvenih i ekipe Plavih takmičara. Svaka ekipa ima više timova.Cilj je da ekipa Plavih takmičara (Begunci) koja se sastoji od tri člana dođe od tačke A do tačke B za što kraće vreme, a da usput ne budu uhvaćeni od strane Crvenih (Tragača) koji ih jure.

I crveni i plavi takmičari pred početak hajke dobijaju mapu - jednu po ekipi. Na mapi su pored starta i cilja ucrtane i pozicije gde se nalaze zastave koje će plavi takmičari moći da sakupe, a koje će im doneti dodatne bodove. Vreme starta je za obe ekipe isto, a startne pozicije plavih i crvenih takmičara su različite.Staza je u dužini od 15-20 kilometara (u zavisnosti kuda se ekipe kreću). Ekipe će mape dobiti pre početka hajke kako bi mogli da isplaniraju rutu kretanja i taktike skupljanja zastava. Ekipe imaju ukupno 4 sata za prelazak cele staze.Fer plej i nenasilna interakcija su nam posebno bitni. Svaka povreda fer plej-a ili primena nasilnog pristupa rezultiraće diskvalifikacijom takmičara. Savetujemo sve da se pridržavaju pravila koje smo naveli u ovoj formi i da ne dovode sebe ili druge takmičare u opasnost.Takmičarima je dozvoljeno da koriste telefone, google mape i ostale alate.
Ekipe se mole da paze na saobraćaj i da poštuju zakonske propise. Organizatori hajke će takođe biti prisutni na stazi kako bi osigurali fer plej. Organizator zadržava prava da promeni pravila do početka takmičenja.

Plavi takmičari - Begunci

 • Sastoji se od tri člana.

 • Članovi ekipe nose plave majice i trake oko zgloba. Majice i trake su obezbeđene od strane organizatora.

 • Član ekipe kome je od strane tragača skinuta traka, ispada iz igre i neophodno je da se zaputi ka cilju.

 • Uhvaćeni član ne može da skuplja zastavice.

 • Članovi ekipe koji nisu uhvaćeni mogu da nastave takmičenje.

 • Da bi ekipa ostvarila plasman na takmičenju barem jedan član ekipe kojem nije skinuta traka mora da dođe na cilj.

 • Plavi igrač je uhvaćen kada ga tragač dodirne.

 • Na kraju, u zbir bodova ulazi: prosečno vreme prelaska staze, broj članova ekipe koji su stigli do cilja i broj zastavica koje je ekipa skupila.

Crveni takmičari - Tragači

 • Sastoji se od jednog člana.

 • Tragači nose crvenu majicu. Majice su obezbeđene od strane organizatora.

 • Zadatak tragača je da uzmu trake od plavih takmičara. Cilj je da tragač uhvati što više plavih takmičara. Kada tragač dodirne člana plave ekipe, smatra se da je taj igrač uhvaćen.

 • Tragači zadržavaju trake do kraja staze i predaju ih na cilju.

 • Na kraju, u zbir bodova ulazi: vreme prelaska staze i broj traka koje je tragač doneo na cilj.

Zabrane

Kršenje bilo koje od navedenih stavki rezultiraće diskvalifikacijom ekipe. Pravila važe i za plave i za crvene takmičare.

 • Kršenje bilo koje od navedenih stavki rezultiraće diskvalifikacijom ekipe. Pravila važe i za plave i za crvene takmičare.

 • Zabranjeno je korišćenje bilo kog prevoznog sredstva (automobil, motor, bicikl, čamac, traktor...).

 • Zabranjena je bilo kakva nasilna interakcija prilikom bežanja/jurenja.

 • Zabranjeno je ulaziti na privatan posed bez eksplicitne dozvole domaćina.

 • Zabranjeno je ulaziti u vodu.

 • Zabranjeno je bacanje smeća na stazi.

 • Namerno skidanje trake rezultira diskvalifikacijom.

Često postavljana pitanja

Da li kao tragač mogu da uhvatim više od tri begunca?
Da, cilj tragača je da uhvate što više begunaca.
Da li kao tragač mogu u u zasedi da čekam ekipe kod zastave?
Da, kao tragač možeš da napraviš zasedu beguncima kod zastave.
Da li kao begunci možemo da nastavimo takmičenje ako je jedan član naše ekipe uhvaćen?
Da, možete da nastavite takmičenje. Da bi se računao plasman, potrebno je da minimalno jedan član ekipe dođe do cilja. Ako su sva tri člana ekipe uhvaćena, ekipa ne nastavlja sa takmičenjem i neophodno je da se zaputi ka cilju.
Da li kao begunci možemo da se sakrijemo od tragača?
Da, kao begunci možete da se sakrijete od tragača.
Kako ćemo biti prevezeni do startnih pozicija?
Organizator takmičenja će obezbediti prevoz do startnih pozicija. Iz tog razloga nam je bitno da svi dođu na vreme po učesničke pakete.
Šta nam je potrebno od opreme?
U obzir uzmite sledeće stvari: Udobna odeća i obuća (pogodna za dugo pešačenje i/ili trčanje), kompas, pištaljka, ranac, voda, hrana pogodna za pešačenje (bonžita, suvo voće...), dodatna oprema po želji (šatorsko krilo, maskirni elementi, dvogled...), sprej protiv komaraca.
Koja je agenda?
Vođe ekipa će 7 dana pre početka Hajke dobiti agendu i tačnu lokaciju na mejl.
Da li je potrebno da se trči?
Ne. Sve što je potrebno jeste da ekipe u zadatom roku (4 sata) dođu od starta do cilja. Ekipe mogu izabrati i da se sakriju od tragača. Trčanje daje prednost ali nije neophodno.
Koje su veličine majica?

Muške

Ženske

Prijavite se klikom na dugme ispod.